Trang 1 trong 49 kết quả
Sắp xếp theo
Luật nhà ở
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 367 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật về nhà ở xã hội /
Tác giả: Nguyễn Duy Linh,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về mua bán nhà ở trong kinh doanh bất động sản /
Tác giả: Mai Đình Dương,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.0437
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật đất đai /
Tác giả: Vũ Quang,
Mô tả vật lý: 122tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về nhà ở xã hội /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Những vấn đề pháp lý về bất động sản hình thành trong tương lai /
Tác giả: Võ Thị Cẩm Nguyên,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.0437
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Foreclosure self-defense for dummies /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiv, 332 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 346.04364
ISBN: 0470251530
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 49 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp hành chính về đất đai /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn