Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ /
Tác giả: Lê Đình Nghị,
Mô tả vật lý: 195tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam :
Tác giả: Nguyễn Hồ Bích Hằng,
Mô tả vật lý: 635tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN: 9786048977504
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 459tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN: 9786049556937
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam /
Tác giả: Kiều Thị Thanh,
Mô tả vật lý: 421tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc theo pháp luật Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thụy Ngân Huyền,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật sở hữu trí tuệ.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 ( có hiệu lực 01-07-2006 ).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 204 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam /
Tác giả: Châu Quốc An,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 459tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN: 9786048642693
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Luật sở hữu trí tuệ
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn