Trang 1 trong 37 kết quả
Sắp xếp theo
Luật chứng khoán
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 122tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.0922
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật đầu tư công (hiện hành) /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 9786045709764
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP /
Tác giả: Huỳnh Thị Tuyết Diệu,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 663 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật Việt Nam về hoạt động góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty cổ phần /
Tác giả: Nguyễn Thị Tố Uyên,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp
Tác giả: Mai Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế :
Tác giả: Trần Việt Dũng,
Mô tả vật lý: 230tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật chứng khoán (sửa đổi-bổ sung) :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 146tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.0922
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Constitutionalizing Economic Globalization : Investment Rules and Democracy's Promise.
Tác giả: Schneiderman David, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN: 0511080468
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giải pháp pháp lý về thu hút vốn đầu tư theo luật đầu tư 2014 - thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tác giả: Lê Nhật Quang,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.092
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn