Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Possession of Land
Tác giả: Wonnacott Mark, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (204 p.)
Ký hiệu phân loại: 346.420432
ISBN: 9780511349010
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atiyah's Accidents, Compensation and the Law
Tác giả: Cane Peter, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (551 p.)
Ký hiệu phân loại: 346.42032
ISBN: 9780511348556
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Analysis of Evidence
Tác giả: Anderson Terence, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (435 p.)
Ký hiệu phân loại: 346.4202
ISBN: 9780511127250
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Essentials of business law /
Tác giả: MacIntyre Ewan, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 346.4207
ISBN: 9781408254097 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Finance director's handbook /
Tác giả: Morris Glynis D, ,
Mô tả vật lý: xxxix, 864 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 346.4206642
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introduction to business law /
Tác giả: Jones Lucy,
Mô tả vật lý: xxviii, 660 pages : , color illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 346.4207
ISBN: 0199662878
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Personal property law /
Tác giả: Bridge M, G, ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 317 pages ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 346.42047
ISBN: 9780198743071 (HB)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn