Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Unbreakable : building the resilience of the poor in the face of natural disasters /
Tác giả: Stephane Hallegatte, Adrien Vogt-Schilb, Mook Bangalore, Julie Rozenberg,
Mô tả vật lý: ix, 187 pages : , color illustrations, maps ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 1464810036
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đánh giá rủi ro thiên tai /
Tác giả: Phạm Thị Hương Lan (chủ biên) , Trần Kim Châu,
Mô tả vật lý: 167tr. : , Hình ảnh ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 9786048220945
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Remote sensing and GIS technologies for monitoring and prediction of disasters [electronic resource]
Tác giả: Shailesh Nayak, Sisi Zlatanova, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 270 pages) : , illustrations, maps.
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 3540792589
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Wilderness Rescue Pilot [electronic resource].
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (33 p.)
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 9781608703050
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The thousand-year flood : the Ohio-Mississippi disaster of 1937 /
Tác giả: David Welky, ,
Mô tả vật lý: xiv, 355 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 0226887162 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Disaster management handbook /
Tác giả: edited by Jack Pinkowski, ,
Mô tả vật lý: xxx, 595 p. :, ill. ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 9781420058628 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Geo-information for disaster management /
Tác giả: P, van Oosterom, Siyka Zlatanova, Elfriede M, Fendel (editors), ,
Mô tả vật lý: xxvi, 1434 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 3540249885 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Global catastrophes : a very short introduction /
Tác giả: Bill McGuire, ,
Mô tả vật lý: xvi, 132 p. : , ill., maps ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 0192804936
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Global catastrophic risks /
Tác giả: edited by Nick Bostrom, Milan M, Cirkovic, ,
Mô tả vật lý: xxii, 554 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 0198570503
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Catastrophe : risk and response /
Tác giả: Richard A, Posner, ,
Mô tả vật lý: x, 322 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.34
ISBN: 0195178130
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn