Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Các hình thái tham nhũng :
Tác giả: Campos J, Edgardo,
Mô tả vật lý: 597 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 364.1323
ISBN: 0821367250
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 364.1323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tài liệu bồi dưỡng về phòng,chống tham nhũng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 364.1323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Vai trò của Nghị viện trong hạn chế tham nhũng :
Tác giả: Stapenhurst Rick,
Mô tả vật lý: 281 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 364.1323091724
ISBN: 0821367234
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đương đầu với tham nhũng ở Châu Á - Những bài học thực tế và khuôn khổ hành động /
Tác giả: Bhargava Vinay,
Mô tả vật lý: 328 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 364.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Việc công, lợi ích tư :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 364.1323
ISBN: 9780821394526
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Global corruption report 2006
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 362 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 364.1323
ISBN: 9781849643115 (ebook)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Secret holes
Tác giả: Flood Pansie Hart, ,
Mô tả vật lý: 122 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 364.1323
ISBN: 1575056801
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Governing immigration through crime :
Tác giả: Dowling Julie A, ,
Mô tả vật lý: vi, 311 pages ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 364.1370973
ISBN: 9780804778800
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fighting corruption in the public sector /
Tác giả: Martinez-Vazquez Jorge, ,
Mô tả vật lý: xvi, 254 pages : , illustrations, map ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 364.1323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn