Trang 1 trong 64 kết quả
Sắp xếp theo
Encyclopedia of educational psychology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 2 v. (xxxi, 1022, 68 p.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.1503
ISBN: 9781412916882
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learning and memory :
Tác giả: Sprenger Marilee,
Mô tả vật lý: vi, 113 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.1523
ISBN: 0871203502
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advances in deep learning /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 159p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 370.1523
ISBN: 9789811367939
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Frameworks for thinking
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 358 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.1523
ISBN: 051113732X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực tập luyện của võ sinh tại các câu lạc bộ võ thuật thuộc
Tác giả: Nguyễn Hồng Sang,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 370.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cơ sở tâm lý học dạy học ngoại ngữ /
Tác giả: Trần Hữu Luyến,
Mô tả vật lý: 463 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Intelligence, instruction, and assessment :
Tác giả: Sternberg Robert J, ,
Mô tả vật lý: viii, 246 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 080582510X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Enriching the Brain :
Tác giả: Jensen Eric,
Mô tả vật lý: 352p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 9780787975470
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Non-cognitive skills and factors in educational attainment
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (437 pages).
Ký hiệu phân loại: 370.1534
ISBN: 9789463005890
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teaching kids to love learning, not just endure it /
Tác giả: Connolly Michael, ,
Mô tả vật lý: viii, 137 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 1607099578 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn