Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm /
Tác giả: Nguyễn Thị Tứ (Chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 254 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm /
Tác giả: Phạm Minh Quyền (chủ biên), Huỳnh Cát Dung, Nguyễn Thị Yến, ,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 9786047333059
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
How students learn : history, mathematics, and science in the classroom /
Tác giả: Committee on How People Learn, A Targeted Report for Teachers , M, Suzanne Donovan and John D, Bransford, editors, ,
Mô tả vật lý: xiv, 615 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 0309074339
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Annual Editions : Educational Psychology, 23/e /
Tác giả: Editors Kathleen Cauley , Gina Pannozzo,
Mô tả vật lý: 221p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 9780073397696
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Using humor to maximize learning :the links between positive emotions and education /
Tác giả: Mary Kay Morrison, ,
Mô tả vật lý: xiii, 200 p. :, ill. ;, 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 9781578867318 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Coaching emotional intelligence in the classroom : a practical guide for 7-14 /
Tác giả: By Steve Bowkett and Simon Percival, ,
Mô tả vật lý: vii, 123 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 0203833376 (ebook)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The thinking child resource book : brain-based learning for the early years foundation stage /
Tác giả: Nicola Call with Sally Featherstone, ,
Mô tả vật lý: ix, 180 p. : , ill. ; , 30 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 1855397412 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giáo trình tâm lí học nghề nghiệp /
Tác giả: Dương Thị Kim Oanh,
Mô tả vật lý: 194tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tâm lý học giáo dục /
Tác giả: Phạm Thành Nghị, ,
Mô tả vật lý: 279 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sparking student creativity : practical ways to promote innovative thinking and problem solving /
Tác giả: Patti Drapeau, ,
Mô tả vật lý: xi, 188 pages ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 9781416619352 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn