Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục /
Tác giả: Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Data mining and learning analytics : applications in educational research /
Tác giả: edited by Samira ElAtia, Donald Ipperciel, Osmar R, Zaiane, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 283 pages : , illustrations, , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 9781118998236
Bộ sưu tập: Sách điện tử
How to design and evaluate research in education /
Tác giả: Jack R, Fraenkel, Norman E, Wallen, Helen H, Hyun,
Mô tả vật lý: 642tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 0078097851
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Qualitative research : a guide to design and implementation / Sharan B. Merriam , Elizabeth J
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 9781119003618
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advancing scientific research in education /
Tác giả: on Research in Education Committee, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 030909321X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Action research in teaching and learning :a practical guide to conducting pedagogical research in
Tác giả: Lin S, Norton, ,
Mô tả vật lý: xvii, 266 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 9780415468466 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Foundations for Research : Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 0805836500
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Selected styles in web-based educational research.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 490 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 1591407346
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn