Trang 1 trong 109 kết quả
Sắp xếp theo
Learn-O-Grams :
Tác giả: Roberts Ronald J, ,
Mô tả vật lý: 288p. ; , 22cm.
Ký hiệu phân loại: 371.337
ISBN: 9780787986827
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Making sense of online learning :
Tác giả: Shank Patti,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN: 0787969826
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Textbook evaluation: An investigation into vectory 01 /
Tác giả: Vo Quoc Dai,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 371.32
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Making Sense of Online Learning :
Tác giả: Pfeiffer,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN: 0787969826
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
How to study for success /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: viii, 109 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 371.3
ISBN: 0471431559
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Digital imagery and informational graphics in E-learning :
Tác giả: Hai-Jew Shalin, ,
Mô tả vật lý: xv, 331 p. : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN: 9781605669724
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The art & craft of case writing /
Tác giả: Naumes William, ,
Mô tả vật lý: xxii, 314 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 371.39
ISBN: 0765627760
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mind mapping for dummies /
Tác giả: Rustler Florian,
Mô tả vật lý: XVIII, 238 s. :, ill
Ký hiệu phân loại: 371.322
ISBN: 9781119969150
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Using Moodle
Tác giả: Cole Jason R, ,
Mô tả vật lý: xiii, 266 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 371.358
ISBN: 059652918X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
WordPress for education
Tác giả: Scott Adam D, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 371.3346752
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn