Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích các lợi thế và bất lợi đối với xuất khẩu của Việt Nam trước ngưỡng cửa gia nhập WTO /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đức Hà,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thực trạng và giải pháp nâng cao xuất khẩu trên địa bàn Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn An Minh Trang,
Mô tả vật lý: 82 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 382.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh kinh nhập khẩu tại Vinapimex /
Tác giả: Nguyễn Tất Linh,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Châu Âu /
Tác giả: Vũ Chí Lộc,
Mô tả vật lý: 359 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cẩm nang thị trường xuất khẩu :
Tác giả: Viện nghiên cứu thương mại,
Mô tả vật lý: 168 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu khả thi mở rộng qui mô sản xuất tại công ty XNK thủy sản Kiên Giang /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Duy,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
A Year Without "Made in China" :
Tác giả: Bongiorni Sara,
Mô tả vật lý: 235p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 382.60951
ISBN: 9780470116135
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chính sách phát triển xuất khẩu hàng hoá của việt Nam vào thị trường Bắc Mỹ giai đoạn 2010 - 2020 /
Tác giả: Lê Thị Hồng Trí,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 382.63
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đẩy mạnh xuất khẩu thông qua phát huy lợi thế của các làng nghề truyền thống Việt nam.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khả năng xâm nhập vào thị trường Mỹ của hàng thủy sản Việt Nam.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 48 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH