Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Tough calls :
Tác giả: Martin Dick,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 384.065
ISBN: 0814472435
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản lý viễn thông các khái niệm cơ bản /
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Huyền,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 384.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý thị trường và dịch vụ viễn thông /
Tác giả: Lê Đức Niệm,
Mô tả vật lý: 494 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 384.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Disconnected :
Tác giả: Jeter Lynne W,
Mô tả vật lý: 248p ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 384.06537
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Project management for telecommunications managers
Tác giả: Desmond Celia,
Mô tả vật lý: xviii, 275 s. : , ill
Ký hiệu phân loại: 384.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn