Trang 1 trong 49 kết quả
Sắp xếp theo
Tang lễ cỗ truyền người Mường /
Tác giả: Bùi Huy Vọng,
Mô tả vật lý: 529tr. ; , 1cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ tang người Pú Nả /
Tác giả: Lò Văn Chiến,
Mô tả vật lý: 360tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786046202646
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mo Tha Khả Lêng Plời /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 700tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ cấp sắc và tang ma của người Dao Tuyển ở Bảo Thắng (Lào Cai) /
Tác giả: Phan Thị Hằng,
Mô tả vật lý: 214tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786045394854
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hày xổng phỉ = :
Tác giả: La Quán Miên,
Mô tả vật lý: 377 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786046202974
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phong tục tang ma của người Tày ở Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai /
Tác giả: Phạm Công Hoan,
Mô tả vật lý: 523tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786049283758
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghi lễ tang ma và bài ca chỉ đường trong tang lễ nhóm Mông Đỏ huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên /
Tác giả: Kháng A Tu,
Mô tả vật lý: 191tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786045030158
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bơ Thi cái chết được hồi sinh :
Tác giả: Ngô Văn Doanh,
Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786049721533
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghi lễ tang ma của người Hà Nhỉ ở Lào Cai /
Tác giả: Tuấn Nghĩa,
Mô tả vật lý: 203tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786045015186
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ bỏ mã của người Ê Đê tỉnh Phú Yên /
Tác giả: Hữu Bình,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 393.09597
ISBN: 9786045003916
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn