Trang 1 trong 746 kết quả
Sắp xếp theo
Tục ngữ - Ca dao Nam Định /
Tác giả: Trần Đăng Ngọc,
Mô tả vật lý: 387tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786046201823
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu đồng dao người Việt /
Tác giả: Triều Nguyên,
Mô tả vật lý: 380tr. ; , 1cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Những vấn đề thi pháp văn học dân gian /
Tác giả: Nguyễn Xuân Đức,
Mô tả vật lý: 298tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786046400455
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quam Tô Mương :
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa,
Mô tả vật lý: 359tr. ; , 1cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chàng Phuật Nà /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 370tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049306099
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cười dân gian người Việt phần truyện Trạng.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 459tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 978604902999
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa mẫu hệ qua sử thi Ê đê /
Tác giả: Buôn Krông Tuyết Nhung,
Mô tả vật lý: 335tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047001958
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lòng yêu nước trong văn học dân gian Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 374tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện cổ liễu đôi /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 239tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049428135
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn học dân gian trong nhà trường /
Tác giả: Nguyễn Xuân Đức,
Mô tả vật lý: 319tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209
ISBN: 9786047001415
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn