Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
The Routledge handbook of applied linguistics /
Tác giả: edited by James Simpson, ,
Mô tả vật lý: xix, 725 p. ; , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN: 9780203835654 (ebook)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
On translation [electronic resource] /
Tác giả: Paul Ricoeur , translated by Eileen Brennan , with an introduction by Richard Kearney,
Mô tả vật lý: xx, 46 p
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
In translation : translators on their work and what it means /
Tác giả: edited by Esther Allen and Susan Bernofsky, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 264 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN: 9780231159685 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learning the language of global citizenship : service-learning in applied linguistics /
Tác giả: edited by Adrian J, Wurr, Josef Hellebrandt, ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 441 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN: 1933371064
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies /
Tác giả: Zoltán Dörn,
Mô tả vật lý: 336 p. ; , ill. ; , 24
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN: 0194422585 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The handbook of second language acquisition /
Tác giả: edited by Catherine J, Doughty and Michael H, Long, ,
Mô tả vật lý: ix, 888 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN: 1405132817 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The handbook of applied linguistics /
Tác giả: edited by Alan Davies and Catherine Elder, ,
Mô tả vật lý: xvii, 866 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN: 0631228993 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
An introduction to second language acquisition research /
Tác giả: Diane Larsen-Freeman and Michael H, Long, ,
Mô tả vật lý: xvii, 398 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN: 0582553776 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A course in language teaching : trainee book /
Tác giả: Penny Ur, ,
Mô tả vật lý: xii, 142 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN: 0521656249 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Success with languages /
Tác giả: Stella Hurd, Linda Murphy, ,
Mô tả vật lý: 283p.
Ký hiệu phân loại: 418
ISBN: 0203028376
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn