Trang 1 trong 668 kết quả
Sắp xếp theo
Hóa học đại cương /
Tác giả: Nguyễn Đức Chung,
Mô tả vật lý: 343tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết bị Facts trong hệ thống điện /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.31913
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học /
Tác giả: Lâm Vỹ Nguyên,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.60688
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tuyển tập bài tập mạch điện tử tương tự /
Tác giả: Lê Tiến Thường,
Mô tả vật lý: 213tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo dục thể chất Cờ vua /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 794.147
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vật lí đại cương.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại cương triết học Trung Quốc.
Tác giả: Giản Chi,
Mô tả vật lý: 1006tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 181.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hóa phân tích /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ACTIVE Skills for Reading .
Tác giả: AndersonNeil J, ,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 428.4
ISBN: 9786048708498
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chính trị Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 231tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 320.53230951
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn