Trang 1 trong 658 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống toàn văn 11 luật và các nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Mô tả vật lý: 430tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 340.09597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn quy chế thực hiện công khai quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đổi mới cơ chế tài chính và
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, ,
Mô tả vật lý: 542tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 344.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/07/2014 ) ,luật nhà ở , luật kinh doanh bất động sản /
Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Mô tả vật lý: 311tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài liệu hướng dẫn ôn tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam /
Tác giả: Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Kinh tế TP, HCM,
Mô tả vật lý: 200tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vẽ & thiết kế mạch in với chương trình eagle : bài tập thực hành điện-điện tử /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Huy,
Mô tả vật lý: 206tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.381531
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tuyển tập một số điều ước quốc tế về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng tòa án, trọng tài
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Trường Sơn,
Mô tả vật lý: 339tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 341.754
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đổi mới giáo dục Việt Nam Luật giáo dục (Sửa đổi bổ sung) và các văn bản mới nhất về các đề án giáo
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, ,
Mô tả vật lý: 659tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 344.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Quyển 1 : sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Kim Bảo (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 330.951
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quan điểm và đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á về triển vọng hình thành mô hình
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 252tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.1095
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp Người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam /
Tác giả: Đồng Sĩ Nguyên (Chỉ đạo nội dung) , Phan Hữu Đại, Hồ Sỹ Bằng (Tổ chức thực hiện), ,
Mô tả vật lý: 469tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn