Trang 1 trong 168 kết quả
Sắp xếp theo
Tiếng Anh sinh học /
Tác giả: Kiều Hữu Ảnh,
Mô tả vật lý: 571 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02457
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Marketing /
Tác giả: St, John Maggie-Jo, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Effective Meetings :
Tác giả: Comfort Jeremy,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194570908
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business objectives :
Tác giả: Hollett Vicki,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194513920
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The language of business English :
Tác giả: Brieger Nick,
Mô tả vật lý: 250 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0130425168
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
May I help you ? English in tourism /
Tác giả: Yates Christopher StJ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428.0243384791
ISBN: 0132804212
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business Basics :
Tác giả: Grant David,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194572102
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business Basic /
Tác giả: Grant David,
Mô tả vật lý: 189 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194572080
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
High season English for the Hotel and tourist industry :
Tác giả: Duckworth Michael,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02464794
ISBN: 0194513106
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
International hotel English /
Tác giả: Adamson Donald,
Mô tả vật lý: 212 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02464794
ISBN: 0134730429
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn