Trang 1 trong 202 kết quả
Sắp xếp theo
まるごと日本のことばと文化 入門A1りかい /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 495.68
ISBN: 9784384057539
Bộ sưu tập: Sách điện tử
小学校国語 学習指導書4上 はばたき /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 302tr. ; , 26cm + , 1 CD (media)
Ký hiệu phân loại: 495.68
ISBN: 9784895285865
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
みんなの日本語. 中級 1 標準問題集 =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 495.68
ISBN: 9784883195947
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
小学校書写 学習指導書 四 年 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 26cm + , 1 CD (media)
Ký hiệu phân loại: 495.68
ISBN: 9784895285650
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
毎日の聞きとり50日(下) 初級日本語聴解練習 = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 26cm + , 2 CD (media)
Ký hiệu phân loại: 495.683
ISBN: 9784893587534
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
会話の授業を楽しくするコミュニケーションのためのクラス活動40 :
Tác giả: 石黒圭,
Mô tả vật lý: 244tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 495.68
ISBN: 9784883195800
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tập viết tiếng Nhật căn bản - Kanji /
Tác giả: Mai Ngọc,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 495.681
ISBN: 9786048841898
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Minna no nihongo.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 250tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 495.68
ISBN: 9784883191024
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đọc hiểu 3 /
Tác giả: Lưu Thế Bảo Anh,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 495.684
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Shin Nihongo no Kiso I giải thích văn phạm bằng tiếng Việt =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 495.68
ISBN: 9786049369209
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn