Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
High Performance Computing in Science and Engineering ' 05 :
Tác giả: Nagel Wolfgang E, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 502.85435
ISBN: 3540283773
Bộ sưu tập: Sách điện tử
How to think like a scientist :
Tác giả: Kramer Stephen P,
Mô tả vật lý: 44 p. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 502.8
ISBN: 0690045638
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Modeling nanoscale imaging in electron microscopy / Thomas Vogt, Wolfgang Dahmen, Peter Binev,
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: ix, 182 p. : , ill. (some col.) ;
Ký hiệu phân loại: 502.825
ISBN: 146142190X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Python Scripting for Computational Science
Tác giả: Langtangen Hans Petter, ,
Mô tả vật lý: 756 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.855133
ISBN: 9783540739159 (paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kelvin probe force microscopy :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 331 p. :, ill. (some col.) ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.82
ISBN: 9783642225659 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Science rocks! /
Tác giả: Graham Ian,
Mô tả vật lý: 144 p. : , col. ill. ; , 31 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.8
ISBN: 0756671981
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Scientific method :
Tác giả: Gower Barry, ,
Mô tả vật lý: vii, 276 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.8
ISBN: 0415122813
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Python scripting for computational science /
Tác giả: Langtangen Hans Petter,
Mô tả vật lý: xxiv, 750 p. :, ill. ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.855133
ISBN: 9783540739159 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Analytical imaging techniques for soft matter characterization /
Tác giả: Mittal Vikas, ,
Mô tả vật lý: xi, 197 pages : , illustrations (some color) ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 502.8
ISBN: 3642303994 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
High Performance Computing in Science and Engineering 0̀7
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 676 p. : , ill. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 502.85
ISBN: 9783540747383
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn