Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Bài toán cây bao trùm trên đồ thị và ứng dụng /
Tác giả: Trương Bá Thái,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Graphs, Algorithms, and Optimization /
Tác giả: William Kocay,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN: 0203489055
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Graph Theory /
Tác giả: Diestel Reinhard,
Mô tả vật lý: 312
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN: 0387950141
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lý thuyết đồ thị /
Tác giả: Lê Mậu Gia Bảo,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Graph theory, combinatorics, and algorithms :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xi, 292 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN: 038724347X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lý thuyết đồ thị :
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng,
Mô tả vật lý: 166 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết đồ thị và ứng dụng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 203tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết đồ thị /
Tác giả: Lê Mậu Gia Bảo,
Mô tả vật lý: 122tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Data correcting approaches in combinatorial optimization /
Tác giả: Goldengorin Boris, ,
Mô tả vật lý: x, 114 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN: 1461452856 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Modern graph theory /
Tác giả: Bollobás Béla, ,
Mô tả vật lý: xiii, 394 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN: 0387984887
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn