Trang 1 trong 65 kết quả
Sắp xếp theo
Partial Differential Equations in Action From Modelling to Theory
Tác giả: Salsa S, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 515.353
ISBN: 9788847007529
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Verification of computer codes in computational science and engineering /
Tác giả: Knupp Patrick M, ,
Mô tả vật lý: 144 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 515.3530285
ISBN: 1584882646
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Differential equations for dummies /
Tác giả: Holzner Steven, ,
Mô tả vật lý: xviii, 336 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 515.35
ISBN: 0470178140
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nonlinear partial differential equations :
Tác giả: HoldenHolden,
Mô tả vật lý: xvi,360p.
Ký hiệu phân loại: 515.355
ISBN: 9783642253607
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Partial differential equations :
Tác giả: Gockenbach Mark S, ,
Mô tả vật lý: xxii, 614 p. : , ill. ; , 27 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 515.353
ISBN: 0898715180
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Applied partial differential equations :
Tác giả: Markowich Peter A, ,
Mô tả vật lý: ix, 206 p. : , col. ill. ; , 25 cm. + , CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 515.353
ISBN: 3540346457
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ordinary and partial differential equations
Tác giả: Agarwal Ravi P, ,
Mô tả vật lý: p.
Ký hiệu phân loại: 515.352
ISBN: 0387791469
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Differential equations workbook for dummies /
Tác giả: Holzner Steven F, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 515.35
ISBN: 0470472014 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Schaum's outline of differential equations /
Tác giả: Bronson Richard, ,
Mô tả vật lý: xiv, 385 p. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 515.35
ISBN: 0071456872 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Recent advances on elliptic and parabolic issues
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: viii, 292 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 515.3533
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn