Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Bài tập toán cao cấp T3- Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân /
Tác giả: Nguyễn Thủy Thanh, ,
Mô tả vật lý: 225tr.
Ký hiệu phân loại: 515.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân /
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương,
Mô tả vật lý: 571tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 515.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân /
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương,
Mô tả vật lý: 571tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 515.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên /
Tác giả: Trần Hùng Thao, ,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 515.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Foundations of Differential Calculus /
Tác giả: Euler, Translated by John D, Blanton,
Mô tả vật lý: 194
Ký hiệu phân loại: 515.3
ISBN: 0387985344
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fractal Geometry /
Tác giả: Kenneth Falconer,
Mô tả vật lý: 288
Ký hiệu phân loại: 515.3
ISBN: 0471922870
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn