Trang 1 trong 45 kết quả
Sắp xếp theo
Elliptic Curves /
Tác giả: Husemoìˆller Dale,
Mô tả vật lý: 487
Ký hiệu phân loại: 516.352
ISBN: 0387954902
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced topics in the arithmetic of elliptic curves /
Tác giả: Silverman Joseph H, ,
Mô tả vật lý: xiii, 525 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.352
ISBN: 0387943250
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The geometry of schemes /
Tác giả: Eisenbud David, ,
Mô tả vật lý: x, 294 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/5
ISBN: 0387986375
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Guide to geometric algebra in practice /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 458 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0857298100
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Metric structures in differential geometry /
Tác giả: Walschap Gerard,
Mô tả vật lý: viii, 226 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.36
ISBN: 038720430X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Natural Operations in Differential Geometry /
Tác giả: Kolaìrìœ Ivan,
Mô tả vật lý: 434
Ký hiệu phân loại: 516.36
ISBN: 3540562354
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lectures on Differential Geometry /
Tác giả: Taimanov Iskander A,
Mô tả vật lý: 0
Ký hiệu phân loại: 516.36
ISBN: 9783037190500
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elliptic curves /
Tác giả: Husemöller Dale, ,
Mô tả vật lý: xxi, 487 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.352
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Geometry, Topology and Physics, Second Edition /
Tác giả: Nakahara M,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 516.36
ISBN: 0750306068
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Conics and Cubics
Tác giả: Bix Robert, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 9780387318028
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn