Trang 1 trong 81 kết quả
Sắp xếp theo
Thống kê xây dựng /
Tác giả: Lê Mạnh Tường,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 519.5024624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nguyên lý thống kê kinh tế /
Tác giả: Nguyễn Phú Tụ,
Mô tả vật lý: 180tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 519.502465
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Statistics with stata /
Tác giả: Hamilton Lawrence C, ,
Mô tả vật lý: 409p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 519.50285
ISBN: 9780495109723
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business statistics demystified
Tác giả: Kemp Steven M, ,
Mô tả vật lý: xv, 380 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 519.502465
ISBN: 0071440240
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business statistics in practice /
Tác giả: Bowerman Bruce L, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 823 pages : , illustrations ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 519.5024
ISBN: 0073521493 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thống kê máy tính =
Tác giả: Nguyễn Đức Thuần,
Mô tả vật lý: 184 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 519.50285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Cambridge dictionary of statistics /
Tác giả: Everitt Brian, ,
Mô tả vật lý: ix, 468 p. :, ill. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 519.503
ISBN: 9780521766999 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nguyên lý thống kê kinh tế /
Tác giả: Nguyễn Phú Tụ,
Mô tả vật lý: 214tr.; ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 519.502465
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Business statistics in practice /
Tác giả: Bowerman Bruce L, ,
Mô tả vật lý: xxi, 881 p. : , col. ill. ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 519.502465
ISBN: 0071261184 (international ed.)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The concise encyclopedia of statistics /
Tác giả: Dodge Yadolah,
Mô tả vật lý: viii, 616 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 519.503
ISBN: 9780387317427 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn