Trang 1 trong 57 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố, ánh sáng đèn LED lên quá trình tăng sinh PLB lan hoàng thảo kèn
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng tăng trưởng và tạo củ in vitro của cây Lilium
Tác giả: Trương Gia Hưng,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn LED và một số yếu tố giá thể lên khả năng sinh trưởng và phát triển của
Tác giả: Phạm Thị Nhả Trân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và ánh sáng lên sự sinh trưởng của cây lan
Tác giả: Phan Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của nguồn carbon lên khả năng sinh trưởng, phát triển của lan vũ nữ oncidium
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố, đèn LED trong hệ thống thủy canh in vitro đến quá trình nhân
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khảo sát ảnh hưởng của AgNO3, chitosan, 2, 4-d và thiết kế hệ thống đèn led (light emitting diodes)
Tác giả: Nguyễn Hồ Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ảnh hưởng của salicylic acid và nano chitosan, đồng và bạc đến sự tăng trưởng, tạo cây hoàn chỉnh
Tác giả: Phạm Thanh Diệu Minh,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn led trong nuôi cấy in vitro và các yếu tố trong hệ thống thủy canh in
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ảnh hưởng của nano (chitosan, bạc, đồng) salicylic acid (sa) đến sự tạo cây hoàn chỉnh và bước đầu
Tác giả: Trần Hoàng Ngọc,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn