Trang 1 trong 129 kết quả
Sắp xếp theo
Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Informatics
Tác giả: Rédei G, P,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 9781402067549
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Protein sequencing and identification using tandem mass spectrometry /
Tác giả: Kinter Michael, ,
Mô tả vật lý: xvi, 301 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 0471322490 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Encyclopedia of molecular biology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 4 b. (XIX, 2856 s.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 0471153028
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Gene Cloning and Manipulation
Tác giả: Howe Christopher, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (278 p.)
Ký hiệu phân loại: 572.86
ISBN: 9780511294990
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A guide to QTL mapping with R/qtl
Tác giả: Broman Karl W, ,
Mô tả vật lý: xv, 396 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 572.8633
ISBN: 9780387921242
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Telomeres and telomerase :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xi, 221 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 089603657X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
E. coli gene expression protocols /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xi, 347 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 572.865
ISBN: 1588290085
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sinh học phân tử của tế bào.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 460tr. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 9786041057296
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Plant systems biology
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 357 p. : , ill., digital ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 572.82
ISBN: 9783764372613 (paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bioinformatics :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xviii, 470 p., [16] p. of plates : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 0471383902
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn