Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu ứng dụng màng chitosan - nano bạc - tinh dầu nghệ trong bảo quản nhằm nâng cao bảo quản
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu bảo quản thanh long ruột trắng bằng màng gelatin kết hợp với một số chất có khả năng
Tác giả: Trần Thị Thanh Hảo, Nguyễn Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu bảo quản thanh long ruột trắng bằng màng gelatin kết hợp với một số chất có khả năng
Tác giả: Trần Thị Thanh Hảo, Nguyễn Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Biofilms and implantable medical devices : infection and control /
Tác giả: edited by Ying Deng, Wei Lv, ,
Mô tả vật lý: xii, 226 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN: 008100382X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Environmental microbiology : fundamentals and applications /
Tác giả: Jean-Claude Bertrand, ,
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN: 9789401791175
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thực hành vi sinh môi trường /
Tác giả: Lê Thị Vu Lan, ,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vi sinh vật môi trường /
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Mô tả vật lý: 186tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vi sinh vật môi trường /
Tác giả: Lê Thị Vu Lan, ,
Mô tả vật lý: 184tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn