Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất chế phẩm NPV (nuclear polyhedrosis virus ) trên ký chủ
Tác giả: Nguyễn Hiền Long,
Mô tả vật lý: 48tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.2436
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu tạo chế phẩm Nucleopolyhedrosis virus (NPV) để phòng trừ sâu khoang Spodoptera litura /
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Diệu,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.2436
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xác định phương pháp tinh sạch NPV (Nuclera Polyhedrosis Virus) /
Tác giả: Trương Hùng Phong,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.2436
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu tạo chế phẩm Nucleopolyhedrosis virus (NPV) để phòng trừ sâu khoang Spodoptera litura /
Tác giả: Lâm Mỹ Tuyền,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.2436
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Adenoviruses
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (314 s.) : , ill
Ký hiệu phân loại: 579.2443
ISBN: 0585417008
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất chế phẩm NPV (Nucleo Polyherosis) trên ký chủ sâu
Tác giả: Lê Thị Hoàng Như,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.2436
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ranaviruses
Tác giả: Gray Matthew J, ,
Mô tả vật lý: X, 246 p. 25 illus., 21 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 579.24
ISBN: 9783319137544 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn