Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Tin học-Điện tử-Viễn thông Anh-Việt và Việt-Anh :
Tác giả: Ban từ điển NXB KH-KT,
Mô tả vật lý: 1991 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển khoa học công nghệ Anh - Việt /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 935 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển điện tử - Tin học - Truyền thông Anh - Việt /
Tác giả: Ban từ điển NXB KH-KT,
Mô tả vật lý: 8038 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển khoa học và kỹ thuật :
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 1220 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển viết tắt Điện tử viễn thông tin học Anh Việt /
Tác giả: Nguyễn Thanh Việt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển bách khoa giải thích thuật ngữ cơ - quang - nhiệt - điện - nguyên tử hạt nhân Anh- Anh -
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa,
Mô tả vật lý: 1071 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển điện tử Anh - Việt :
Tác giả: Ngọc Tuấn,
Mô tả vật lý: 845 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư :
Tác giả: Đàm Xuân Hiệp,
Mô tả vật lý: 2096 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Encyclopedia of 20th-century technology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 2 v. (xxxi, 933 p.) : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 603
ISBN: 1579583865
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sinh thái môi trường đất /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 235 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 577.57
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn