Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Cisco CCNA exam #640-607 certification guide /
Tác giả: Odom Wendell, ,
Mô tả vật lý: xxix, 1019 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1587200554
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA Cisco certified network associate study guide /
Tác giả: Lammle Todd, ,
Mô tả vật lý: lxiii, 780 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782141676
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA practical studies /
Tác giả: Heap Gary,
Mô tả vật lý: xxv, 514 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1587200465
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA Cisco certified network associate study guide /
Tác giả: Lammle Todd, ,
Mô tả vật lý: lxiii, 780 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0782141676
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH