Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
Dermatopathology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 452 p. : , col. ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.507
ISBN: 0702055271 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Living with skin conditions /
Tác giả: Chamlin Sarah L, ,
Mô tả vật lý: 186 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atlas of dermoscopy
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 384 s. , ill.
Ký hiệu phân loại: 616.5075
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Common skin diseases /
Tác giả: Marks Ronald, ,
Mô tả vật lý: xvi, 365 p. : , col. ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.5
ISBN: 0340983507
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dermatology :
Tác giả: Gawkrodger D, J, ,
Mô tả vật lý: vii, 131 p. : , col. ill. ; , 30 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.5
ISBN: 0443071403
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dermatology secrets plus /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 496 p. : , col. ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.5
ISBN: 9780323071543
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cosmetic dermatology :
Tác giả: Baumann Leslie, ,
Mô tả vật lý: xiv, 366 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.5
ISBN: 0071490620
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Principles of skin care :
Tác giả: Penzer Rebecca, ,
Mô tả vật lý: vii, 286 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.50231
ISBN: 1405170875 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Atlas of psoriatic arthritis /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 118 p. :, ill. (chiefly col.) ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.526
ISBN: 9781846288968 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Acne and its therapy /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 311 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 616.53
ISBN: 0824729714
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn