Trang 1 trong 73 kết quả
Sắp xếp theo
Thủy khí kỹ thuật ứng dụng /
Tác giả: Huỳnh Văn Hoàng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.106
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ học xây dựng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 620.103
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật thuỷ khí :
Tác giả: Hoàng Đức Liên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.106
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thủy lực cơ sở /
Tác giả: Nguyễn Thống,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 620.106
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mechanics of Solids :
Tác giả: T, J Lardner,
Mô tả vật lý: 803 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 620.105
ISBN: 0071134484
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Engineering Fluid Mechanics
Tác giả: Yamaguchi H, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 620.1064
ISBN: 9781402067426 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Flexible multibody dynamics /
Tác giả: Bauchau Olivier Andre, ,
Mô tả vật lý: xxi, 728 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 620.1054
ISBN: 9400703341 (hdbk. : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cơ học ứng dụng /
Tác giả: Đỗ Sanh,
Mô tả vật lý: 204 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 620.105
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ học kỹ thuật.
Tác giả: Đỗ Sanh,
Mô tả vật lý: 203 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.104
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ học ứng dụng :
Tác giả: Nguyễn Nhật Lệ,
Mô tả vật lý: 248tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 620.105
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn