Trang 1 trong 984 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy dệt Long An /
Tác giả: Võ Phú Hoàng,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cấp điện cho công ty may Hòa Bình /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế quy hoạch cung cấp điện cho quận 1 và quận 3 thuộc điện lực Sài Gòn đến năm 2010 /
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng,
Mô tả vật lý: 122 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm biến áp 100/35/22 KV Phúc Yên /
Tác giả: Hoàng Trường Giang,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điện tử công suất :
Tác giả: Lê Văn Doanh,
Mô tả vật lý: 499 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mạch điện 1 /
Tác giả: Ngô Cao Cường,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế công viên điện gió trên biển Vũng Tàu /
Tác giả: Đỗ Trần Anh Long,
Mô tả vật lý: 103 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm biến áp 220/110/10,5V /
Tác giả: Lưu Minh Tánh,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Từ điển hệ thống điện và kỹ thuật năng lượng /
Tác giả: Nguyễn Hạnh,
Mô tả vật lý: 447 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31923
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Thiết kế quy hoạch mạng điện Long Đất - Xuyên mộc . /
Tác giả: Trần Hoàng Long,
Mô tả vật lý: 79 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH