Trang 1 trong 2136 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu hệ thống tổng đài EWSD /
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3886
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế mạch đếm sản phẩm có cài đặt /
Tác giả: Trần Quang Hỷ,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Định tuyến động mạng đa dịch vụ /
Tác giả: Phạm Thị Kim Liên,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.38212
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Truyền hình qua vệ tinh và cáp /
Tác giả: Châu Hoàng Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 122 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tổng đài nội bộ 4 thuê bao và 1 trung kế /
Tác giả: Nguyễn Lê Hải Đăng,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3886
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công mạch đo U,I, Cosx giao tiếp với máy tính qua Printer Port /
Tác giả: Đỗ thị Kiều Trinh, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tổng đài điện tử số EWSD (Siemens) phân hệ ngoại vi và chuyển mạch /
Tác giả: Lê Văn Quốc,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN /
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 275 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bảo mật điện thoại /
Tác giả: Lâm Phạm Duyên Anh,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.38412
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế tuyến Viba số /
Tác giả: Bùi Thị Hải Hà,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.384151
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn