Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí /
Tác giả: Nguyễn Tiến Thọ,
Mô tả vật lý: 180tr. , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp phần tử hữu hạn /
Tác giả: Trần Ích Thịnh,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.801
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép /
Tác giả: Lê Đình Phương,
Mô tả vật lý: 346tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn thiết kế bài giảng và tuyển tập các bài giảng hay nghề động lực - cơ khí /
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.807
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp phần tử hữu hạn /
Tác giả: Trần Ích Thịnh,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.801
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
The unofficial LEGO Technic builder's guide
Tác giả: Kmiec Pawel, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 621.80228
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Từ điển công nghệ luyện kim cơ khí Anh - Việt =
Tác giả: Lê Văn Ninh, ,
Mô tả vật lý: 1438tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 621.803
ISBN: 9786046705864
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
A Brief Illustrated History of Machines and Mechanisms
Tác giả: Bautista Paz Emilio, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.809
ISBN: 9789048125128
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí /
Tác giả: Nguyễn Tiến Thọ,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Machinery's handbook
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.80212
ISBN: 0831127007
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH