Trang 1 trong 73 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế mô hình xử lý rác thải dùng PLC.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 29 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 628.445
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bước đầu ứng dụng GIS vào công tác quản lý hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại
Tác giả: Võ Thị Bích Vân,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu lựa chọn địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho tỉnh Bình Dương đến năm
Tác giả: Đoàn Thị Thanh Nguyên,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Mai,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng, đề xuất biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn cho tỉnh Long An /
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tiếng,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của Cu2+, Ni2+, Cd2+, Pb2+ đến quá trình nảy mầm của hạt lúa Oryza Sativa /
Tác giả: Lê Nguyễn Diễm Hằng,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát hàm lượng một số kim loại nặng trong đất khu công nghiệp Hố Nai - Đồng Nai năm 2003 /
Tác giả: Nguyễn TrầnThanh Tịnh,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Điều tra về hiện trạng phát thải đề xuất biện pháp xử lý rác y tế trên địa bàn quận Tân Bình, giai
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thái Hòa,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ hợp sản xuất sạch hơn, áp dụng vào cơ sở TTCN chế biến tinh bột khoai
Tác giả: Lê Trùng Phương,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Quận 10 và đề xuất các biện pháp giải quyết /
Tác giả: Lữ Thị Thu Hương,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn