Trang 1 trong 114 kết quả
Sắp xếp theo
Quick Skills :
Tác giả: Johnson Holly,
Mô tả vật lý: 89p. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 9780538690164
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Winning the interview game :
Tác giả: Nierenberg Alan H,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0814472796
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Để lọt vào mắt chuyên gia "săn đầu người" = :
Tác giả: Pang Steven,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 9786048968373
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu những phương pháp, kỹ năng, kỹ xảo của sinh viên tốt nghiệp đại học để tiếp cận thị
Tác giả: Đỗ Thanh Năm,
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Cliffs notes getting a job.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: p.
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0764585355
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Kỹ năng tìm việc /
Tác giả: Võ Xuân Tuyên,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
How to answer hard interview questions
Tác giả: Gibbs Charlie,
Mô tả vật lý: xii, 170 s.
Ký hiệu phân loại: 650.144
ISBN: 9781848033627
Bộ sưu tập: Sách điện tử
100% job search success /
Tác giả: Solomon Amy,
Mô tả vật lý: xx, 214 p. : , col. ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0495913731
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Để được trọng dụng và đãi ngộ = :
Tác giả: Tracy Brian, ,
Mô tả vật lý: 11tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Fearless résumés
Tác giả: Stein Marky, ,
Mô tả vật lý: ix, 143
Ký hiệu phân loại: 650.142
ISBN: 0071713174
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn