Trang 1 trong 73 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán :
Tác giả: Phan Đức Dũng,
Mô tả vật lý: 777tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ /
Tác giả: Bộ Tài Chính,
Mô tả vật lý: 807 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán ngân hàng :
Tác giả: Nguyễn Thị Loan,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.8333
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong
Tác giả: Huỳnh Nguyên Thanh Trúc,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.869
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kế toán hành chính sự nghiệp :
Tác giả: Nghiêm Văn Lợi,
Mô tả vật lý: 406 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 657.835
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp /
Tác giả: Bộ tài chính,
Mô tả vật lý: 568 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 657.83
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Accounting for governmental and nonprofit entities /
Tác giả: Wilson Earl Ray,
Mô tả vật lý: xvii, 778 p. : , ill. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 657.8
ISBN: 9780073379609
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 150tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.835
ISBN: 2020020000802
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Wiley Gaap for Governments 2017
Tác giả: Ruppel Warren,
Mô tả vật lý: 672 p. , 23.500 x 018.700 cm.
Ký hiệu phân loại: 657.835
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The caterer and hotelkeeper guide to money matters for hospitality managers /
Tác giả: Burgess Cathy, ,
Mô tả vật lý: x, 246 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 657.837
ISBN: 0750652500 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn