Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.835045
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn