Trang 1 trong 253 kết quả
Sắp xếp theo
Solution to optimize operations and improve quality of products at II - Vi Marlow Company, Vietnam /
Tác giả: Ha Hai Hung,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu ứng dụng quản trị sản xuất tinh gọn tại nhà máy sản xuất vải DENIM thuộc Tổng Công ty cổ
Tác giả: Nguyễn Đình Thịnh,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Operations management /
Tác giả: Stevenson William J, ,
Mô tả vật lý: xxxiii, 908 p. :, col. ill. ;, 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9780073525259 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Operations management /
Tác giả: Heizer Jay H, ,
Mô tả vật lý: xxx, 806, [53] p. :, col. ill. ;, 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9780136119418
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sketching user experiences
Tác giả: Buxton William, ,
Mô tả vật lý: 443 p. : , col. ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.5752
ISBN: 0123740371 (paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
New product development for dummies /
Tác giả: Karol Robin, ,
Mô tả vật lý: xxii, 357 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 0470117702 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Basics of process mapping /
Tác giả: Damelio Robert, ,
Mô tả vật lý: ix, 173 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9781563273766 (pbk. : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ERP :
Tác giả: Wallace Thomas F, ,
Mô tả vật lý: xii, 372 p. :, ill. ;, 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 0471392014 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Juran's quality handbook /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 007034003X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Contract analysis and design for supply chains with stochastic demand /
Tác giả: Zhao Yingxue,
Mô tả vật lý: 1 online resource
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 1489976337
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn