Trang 1 trong 298 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đối với cục Thuế tỉnh Lâm Đồng /
Tác giả: Thạch Hữu Nghĩa,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The Power of Ultimate Six Sigma :
Tác giả: Bhote Keki R,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 0814407595
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Six Sigma and Beyond :
Tác giả: Stamatis D, H,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN: 1574443151
Bộ sưu tập: Sách điện tử
S-BPM in the Production Industry
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: XIV, 232 p. 78 illus. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9783319484655 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng các công cụ quản lý chất lượng tại tập đoàn FPT /
Tác giả: Nguyễn Thị Yến Chi,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Innovation passport :
Tác giả: Frederich Mary Jo,
Mô tả vật lý: xxiii, 261 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.5/14
ISBN: 9780132390767 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Managing quality :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxii, 330 pages ;, 25 cm
Ký hiệu phân loại: 658.5/62
ISBN: 9781119130925 (paperback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
How to cheat at deploying and securing RFID /
Tác giả: Sanghera Paul, ,
Mô tả vật lý: xviii, 343 pages : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.54
ISBN: 1597492302
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Applying design for six sigma to software and hardware systems /
Tác giả: Maass Eric,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxx, 414 s.) : , ill
Ký hiệu phân loại: 658.575
ISBN: 0137034091
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Production Planning in Production Networks
Tác giả: Argoneto Pierluigi, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.503
ISBN: 9781848000582 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH