Trang 1 trong 95 kết quả
Sắp xếp theo
International Advertising :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 659.1
ISBN: 9780761912446
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghệ thuật viết quảng cáo :
Tác giả: Schwab Victor O, ,
Mô tả vật lý: 285tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 659.132
ISBN: 9786049352904
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Advertising for dummies /
Tác giả: Dahl Gary, ,
Mô tả vật lý: xviii, 312 p. : , ill. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 659.1
ISBN: 0470045833
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Copywriting for the electronic media :
Tác giả: Meeske Milan D, ,
Mô tả vật lý: xvi, 312 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 659.132
ISBN: 0534629148
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình quản trị quảng cáo /
Tác giả: Đào Thị Minh Thanh,
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 659.1
ISBN: 9786047915989
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Underdog advertising :
Tác giả: Flowers Paul W, ,
Mô tả vật lý: x, 214 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 659.1
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advertising cultures :
Tác giả: Nixon Sean,
Mô tả vật lý: viii, 184 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 659.1/042
ISBN: 0761961976
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Consuming angels :
Tác giả: Loeb Lori Anne, ,
Mô tả vật lý: xii, 224 p. :, ill. ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 659.1/042/0941
ISBN: 0195085965 (cloth : acid-free paper) :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Globalizing ideal beauty :
Tác giả: Sutton Denise H, ,
Mô tả vật lý: xii, 210 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 659.1092
ISBN: 0230611745
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advertising age :
Tác giả: Thorson Esther, ,
Mô tả vật lý: xvi, 176 p. :, ill. ;, 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 659.1
ISBN: 9781111528751
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH