Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Bài giảng Công nghệ may /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ may trang phục 2 :
Tác giả: Trần Thanh Hương,
Mô tả vật lý: 147 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ may trang phục 1 :
Tác giả: Trần Thị Thêu,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình Công nghệ may trang phục 3 /
Tác giả: Trần Thanh Hương,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ may 2 :
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 143 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ may 3 :
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ may /
Tác giả: Lê Thị Kiều Liên,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ may :
Tác giả: Trần Thủy Bình,
Mô tả vật lý: 171 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống bài tập công nghệ may trang phục 5 /
Tác giả: Võ Tấn Phước,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống bài tập công nghệ may 1 /
Tác giả: Bùi Thị Cẩm Loan,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 687.044
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn