Trang 1 trong 97 kết quả
Sắp xếp theo
Cơ sở thiết kế máy xây dựng /
Tác giả: Trương Quốc Thành,
Mô tả vật lý: 355 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0284
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Qui chuẩn xây dựng Việt Nam .
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0218
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất /
Tác giả: Lưu Bá Thuận,
Mô tả vật lý: 505tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 690.028
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Building code requirements for structural concrete(ACI 318-2) and commentary(ACI 318R-02) /
Tác giả: American Concrete Institude,
Mô tả vật lý: 443 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 690.02
ISBN: 00870310658
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng /
Tác giả: Nguyễn Đăng Điệm,
Mô tả vật lý: 224tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 690.0284
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật chiếu sáng cho nhà và công trình :
Tác giả: Bộ xây dựng,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0218
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sửa chữa máy xây dựng /
Tác giả: Dương Văn Đức,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0284
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp :
Tác giả: Bộ xây dựng,
Mô tả vật lý: 18 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0218
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế /
Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0218
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thép kết cấu và thép dùng cho xây dựng :
Tác giả: Bộ xây dựng,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 690.0218
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn