Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Phúc trình thí nghiệm vật liệu xây dựng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 691
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán đại cương /
Tác giả: Nguyễn Việt,
Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu vật liệu tái sử dụng cho tấm trần /
Tác giả: Huỳnh Tấn Long,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 691
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng /
Tác giả: Phạm Duy Hữu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 691.0287
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 691.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kỹ thuật nề theo phương pháp môđun :
Tác giả: Bộ xây dựng,
Mô tả vật lý: 358 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 691.5092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 24tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 691.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Khoáng vật và thạch học công trình /
Tác giả: Trần Thanh Giám,
Mô tả vật lý: 204 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 691
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu vật liệu tái sử dụng cho tấm trần :
Tác giả: Huỳnh Tấn Long,
Mô tả vật lý: 35tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 691
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Glass structures :
Tác giả: Wurm Jan, ,
Mô tả vật lý: 255 p. : , ill. (some col.) ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 691.6
ISBN: 3764376074
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn