Trang 1 trong 65 kết quả
Sắp xếp theo
Drawing on the funny side of the brain :
Tác giả: Hart Christopher,
Mô tả vật lý: 159 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN: 0823013812
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Face off :
Tác giả: Hamernik Harry,
Mô tả vật lý: 127 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN: 1581807597
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ray Bradbury's Fahrenheit 451: The Authorized Adaptation /
Tác giả: Crouch Blake,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 741.5973
ISBN: 9780809051014
Bộ sưu tập: Sách điện tử
How to make animated films :
Tác giả: White Tony,
Mô tả vật lý: xxxv, 475 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 25 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 741.5/8
ISBN: 0240810333 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The golden udder /
Tác giả: Denton Terry,
Mô tả vật lý: 110 p. : , ill. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN: 186508784X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
I am Pusheen the cat /
Tác giả: Belton Claire,
Mô tả vật lý: xi, 175 pages : , color illustrations ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 741.56973
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Raining cats and detectives /
Tác giả: Venable Colleen A, F, ,
Mô tả vật lý: 46 p. : , col. ill. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hamster and cheese /
Tác giả: Venable Colleen A, F, ,
Mô tả vật lý: 46 p. : , col. ill. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN: 9780761345985
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1-2-3 draw cartoon aliens and space stuff :
Tác giả: Barr Steve,
Mô tả vật lý: v. cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN: 0939217716
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thomas Nast :
Tác giả: Halloran Fiona Deans, ,
Mô tả vật lý: xi, 366 pages :, illustrations ;, 25 cm
Ký hiệu phân loại: 741.5/6973B
ISBN: 9780807835876 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn