Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Mastering Canon EOS flash photography /
Tác giả: NK Guy, ,
Mô tả vật lý: xiii, 419 p. : , ill. (some col.) ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 193395244X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Better available light digital photography : how to make the most of your night and low-light shots
Tác giả: Joe Farace, Barry Staver, ,
Mô tả vật lý: xiii, 222 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Stoppees' guide to photography & light : what digital photographers, illustrators, and creative
Tác giả: Brian & Janet Stoppee, ,
Mô tả vật lý: 502 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 19 x 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 0240810635 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Rolando Gomez's lighting for glamour photography :techniques for digital photographers.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 126 p. :, ill. (chiefly col.) ;, 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 9781584289999 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Night and low-light techniques for digital photography /
Tác giả: Peter Cope, ,
Mô tả vật lý: 127 p. : , col. ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 158428174X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lights, camera, capture : creative lighting techniques for digital photographers /
Tác giả: by Bob Davis, ,
Mô tả vật lý: xvii, 224 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 22 x 22 cm. + , 1 DVD (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 047054953X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The best of photographic lighting : techniques and images for digital photographers /
Tác giả: Bill Hurter , [featuring techniques and images by Marcus Bell , , , [et al, ]], ,
Mô tả vật lý: 126 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 9781584282174
Bộ sưu tập: Sách điện tử
[digital) lighting & rendering /
Tác giả: Jeremy Birn, ,
Mô tả vật lý: XV, 416 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 0321316312
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The passionate photographer : ten steps toward becoming great /
Tác giả: Steve Simon, ,
Mô tả vật lý: viii, 253 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 0321719891
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Understanding and controlling strobe lighting : a guide for digital photographers /
Tác giả: John Siskin, ,
Mô tả vật lý: 124 p. : , col. ill., col. ports. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 1608952428 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn