Trang 1 trong 408 kết quả
Sắp xếp theo
Star Wars: The Old Republic: Fatal Alliance /
Tác giả: Smith Martin Cruz,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 9780345511324
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Remember Me? /
Tác giả: Adams Jeanne,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 9780385338721
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Rivers of London /
Tác giả: Knight Damon Francis,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 9780575097599
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The shell seekers /
Tác giả: Pilcher Rosamunde, ,
Mô tả vật lý: 582 p. ; , 17 cm.
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0440202043 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fallen gods /
Tác giả: Blum Jonathan,
Mô tả vật lý: 147 p. : , 1 col. ill. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 1903889200 standard hardback
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The last temptation /
Tác giả: McDermid Val, ,
Mô tả vật lý: 530 p. ; , 17 cm.
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0006392083
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The quantum archangel /
Tác giả: Hinton Craig,
Mô tả vật lý: 284 p. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0563538244
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Pyramids /
Tác giả: Pratchett Terry,
Mô tả vật lý: 379 s.
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 9780552134613
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Matrix /
Tác giả: Perry Robert,
Mô tả vật lý: 288 p. : , ill. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0563405961
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Roundheads /
Tác giả: Gatiss Mark, ,
Mô tả vật lý: 282p. ; , 18cm
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0563405767
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn