Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Theo con đường gập ghềnh :
Tác giả: Vy Thị Kim Bình,
Mô tả vật lý: 163tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786049807152
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ba lần vượt Trường Sơn :
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hồi ký Nguyễn Hiến Lê /
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê,
Mô tả vật lý: 763tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 8935077149760
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
50 năm yêu thương /
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786040083661
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ba lần vượt Trường Sơn :
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Năm tháng nhọc nhằn năm tháng nhớ thương :
Tác giả: Ma Văn Kháng,
Mô tả vật lý: 551tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bác Hồ gặp chị và anh ruột :
Tác giả: Hồ Quang Chính,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Năm tháng dâng người :
Tác giả: Lê Công Cơ,
Mô tả vật lý: 512tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nắng sớm thung mây :
Tác giả: Công Thế,
Mô tả vật lý: 326tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786049771859
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phú quốc nơi đầu sóng :
Tác giả: Nguyễn Tư Đương,
Mô tả vật lý: 379tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786045122303
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn