Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Ba lần vượt Trường Sơn :
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nắng sớm thung mây :
Tác giả: Công Thế,
Mô tả vật lý: 326tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786049771859
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bác Hồ gặp chị và anh ruột :
Tác giả: Hồ Quang Chính,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Theo con đường gập ghềnh :
Tác giả: Vy Thị Kim Bình,
Mô tả vật lý: 163tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786049807152
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nơi thắp sáng niềm tin :
Tác giả: Nguyễn Quang,
Mô tả vật lý: 141tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786049728402
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Năm tháng nhọc nhằn năm tháng nhớ thương :
Tác giả: Ma Văn Kháng,
Mô tả vật lý: 551tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bác Hồ và đội du kích Pác Bó :
Tác giả: Hoàng Thế Dũng,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786049721298
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bút ký Minh Chuyên trong luận văn và tiểu luận sinh viên đại học /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 419tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tân trào (ký sự) :
Tác giả: Song Hào,
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786049778995
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phú quốc nơi đầu sóng :
Tác giả: Nguyễn Tư Đương,
Mô tả vật lý: 379tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN: 9786045122303
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn