Trang 1 trong 38 kết quả
Sắp xếp theo
Death of a generation :
Tác giả: Howard Jones,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 959.7043
ISBN: 0195052862
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đại thắng mùa xuân 1975 /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 204 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 959.7043
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chuyện triều Nguyễn /
Tác giả: Bửu Kế,
Mô tả vật lý: 260 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 959.7048
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giá trị thời đại của văn hoá Hồ Chí Minh /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 352tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 959.704092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Biên niên sự kiện Hồ Chí Minh với sự tiến bộ của phụ nữ /
Tác giả: Phạm Hoàng Điệp,
Mô tả vật lý: 272tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 959.7092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nhớ về Mùa Xuân đại thắng năm 1975 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 514tr. : , hình vẽ, tranh ảnh ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 959.704
ISBN: 9786045832042
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Tet Offensive :
Tác giả: Willbanks James H, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 264 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 959.704
ISBN: 0231128401
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Từ điển lịch sử Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Corfield Justin,
Mô tả vật lý: 542tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 959.7003
ISBN: 9786049488009
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mourning headband for Hue :
Tác giả: Nhã Ca,
Mô tả vật lý: lxv, 305 pages ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 959.7043092
ISBN: 9780253014177
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Việt Nam xưa 4 /
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 959.704
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn