Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
XML 1.1 bible /
Tác giả: Harold Elliotte Rusty, ,
Mô tả vật lý: xxxii, 1022 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0764549863
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Effective XML :
Tác giả: Elliotte Rusty Harold,
Mô tả vật lý: 336 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0321150406
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java I/O /
Tác giả: Harold Elliotte Rusty, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 700 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0596527500
Bộ sưu tập: Sách điện tử
XML bible /
Tác giả: Harold Elliotte Rusty,
Mô tả vật lý: 1015 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0764532367
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java I/O /
Tác giả: Harold Elliotte Rusty, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 568 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1565924851
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Effective XML :
Tác giả: Harold Elliotte Rusty, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0201379503
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java secrets /
Tác giả: Harold Elliotte Rusty, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 885 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer laser optical disc (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0764580078
Bộ sưu tập: Sách điện tử
XML in a nutshell /
Tác giả: Harold Elliotte Rusty, ,
Mô tả vật lý: xvii, 613 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0596002920
Bộ sưu tập: Sách điện tử
XML in a nutshell /
Tác giả: Harold Elliotte Rusty,
Mô tả vật lý: XIX, 689 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 0596007647
Bộ sưu tập: Sách điện tử
XML bible, second edition
Tác giả: Harold Elliotte Rusty, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0764547607
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn