Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Free software, free society /
Tác giả: Stallman Richard M, ,
Mô tả vật lý: 220 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 1882114981
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The future of ideas :
Tác giả: Lessig Lawrence, ,
Mô tả vật lý: xiii, 352 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 346.048
ISBN: 0375505784 (hc : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Free culture :
Tác giả: Lessig Lawrence, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 345 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 0786547987
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Remix :
Tác giả: Lessig Lawrence, ,
Mô tả vật lý: xxii, 327 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 346.730482
ISBN: 1408113473 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Free culture :
Tác giả: Lessig Lawrence, ,
Mô tả vật lý: xvi, 345 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 1594200068
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Code /
Tác giả: Lessig Lawrence, ,
Mô tả vật lý: xvii, 410 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 343
ISBN: 0465039146
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Free culture
Tác giả: Lessig Lawrence, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 345 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 343.73099
ISBN: 0786547987
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Freedom of expression® :
Tác giả: McLeod Kembrew,
Mô tả vật lý: x, 379 p. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 346.7304
ISBN: 0816650314 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Remix
Tác giả: Lessig Lawrence, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 346.730482
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn