Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Cisco DQOS exam certification guide /
Tác giả: Odom Wendell,
Mô tả vật lý: 900 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1587200589
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA ICND exam certification guide /
Tác giả: Wendell Odom,
Mô tả vật lý: 626 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 158720083X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA ICND2 official exam certification guide /
Tác giả: Odom Wendell, ,
Mô tả vật lý: xlv, 690 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 DVD (4 3/4 in.) + 1 CD-ROM (4 3/4 )
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 158720181X (hbk : CDROM)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA self-study.
Tác giả: Odom Wendell, ,
Mô tả vật lý: xxxvi, 608 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1587200945
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cisco CCNA routing and switching ICND2 200-101 official cert guide /
Tác giả: Odom Wendell, ,
Mô tả vật lý: liii, 717 pages : , illustrations ; , 24 cm + , 1 DVD (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 004.6076
ISBN: 1587143739
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cisco CCNA exam #640-507 certification guide /
Tác giả: Odom Wendell,
Mô tả vật lý: 818 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0735709718
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCNA self-study.
Tác giả: Odom Wendell, ,
Mô tả vật lý: xxxiii, 626 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 158720083X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCENT/CCNA ICND1 640-822 official cert guide
Tác giả: Odom Wendell, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xlvii, 736 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0132660180
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCENT/CCNA ICND1 official exam certification guide /
Tác giả: Odom Wendell, ,
Mô tả vật lý: xlv, 641 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 DVD (4 3/4 in.) + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 1587201828 (book with CDROM & DVD)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CCIE routing and switching official exam certification guide /
Tác giả: Odom Wendell, ,
Mô tả vật lý: xxxviii, 1057 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.66
ISBN: 1587201410
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn